වෛද්‍ය උපදේශක - ශ්‍රී ලංකා

Sell Fast | Horana | Star Ad Creation සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත20 ඔක් 4:01 පවමාලබේ, කොළඹ

# රැකියා තනතුර : වෛද්‍ය උපදේශක
=========================

# සුදුසුකම් :

දිවයිනේ ජනප්‍රිය ඖෂධීය තේ නිෂ්පාදන සමාගමක වෛද්‍ය උපදේශක ඇබෑර්තු ඇත. ළඟදී ආයුර්වේද වෛද්‍ය උපාධිය ලබා ගත් අවුරුදු 25ත් 35ත් අතර කාන්තා ඔබට ආරාධනා........! ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ පළපුරුද්ද විශේෂ සුදුසුදුකමක් වේ.
වැටුප් සාකච්ඡා කරගත හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


වැටුප:
රු 10,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
වෛද්‍ය සහ වතාක්ෂණවිද්‍යාව
රැකියා වර්ගය:
අඩ කාල
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.sangsulanka.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0775488194

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in Horana


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න