වැල්ලවාය සරැසාර පොල් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්

Jayarathna Galhena විසින් විකිණිමට11 ඔක් 12:58 පවවෙල්ලවාය, මොණරාගල

රු 1,525,000

මල්වත්තාවල ජාතික පාසලට 3.5km.හදපානාගල කාපට් මර්ගයට300m .කිරිදිඔයට මායිම්වූ මනරම් පරිසරය පොල් වගාවට අමතරව එලවළු සහ ගම්මිරිස් වගාකර ඇත නලජලය විදුලිය කාමර 2කනිවස වගාකිරීමට සහ පදිංචියට ඉතා සුදුසු මුදල් හදිසියක් ඉක්මනින් විකිණීමට


ලිපිනය:
3kmකනුව අසල.අංජලිගම ,වැල්ලවාය
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
1.25 අක්කර
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0721770080
 • 0776988300

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න