වැලිවේරිය නගරයේ පදිංචියට

Omeero Lands සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට24 නොවැ 2:19 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 125,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


නව නුවර පාරට 500m දුරින් සියලුම පහසුකම් සමග ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට


ලිපිනය:
හික්ගහමුල වැලිවේරිය
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
15.5 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0717355455
 • 0777209899

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Omeero Lands

Lands for Your Requirements


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Omeero Lands වෙතින් තවත් දැන්වීම්