වායු සමීකරණ අලූත් වැඩියාව

rp susantha විසින් විකිණිමට 6 සැප් 4:42 පවඇල්පිටිය, ගාල්ල

ගිවිස ගත හැක

ගිවිස ගත හැක


වායු සමීකරණ වාහන වායු සමීකරණ ශීතකරන අදි ශිතකරන නිවසටම පැමිණ සාදාගත හැක

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


සේවා වර්ගය:
ඉලෙක්ට්‍රෝනික සහ ඉංජිනේරු
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712524794
 • 0776906817

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න