වායු සමීකරන ටෙක්නීෂියන්වරු

Private Poster තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත14 සැප් 11:36 පෙරවරුපිළියන්දල, කොළඹ

# තනතුර - වායු සමීකරන ටෙක්නීෂියන්වරු
===================

# සුදුසුකම් -

ඉන්වටර් මාදිලියේ සහ සාමාන්‍ය වායු සමීකරන යන්ත්‍ර වල දෝ‍ෂ හදුනාගැනිමේ සහ සවිකිරිමේ දැනුම ඇති ,
වයස අවු: 35 අඩු ටෙක්නීෂියන්වරු අව‍‍ශ්‍යයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


කර්මාන්ත:
ඉංජීනේරු ශිල්පය සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0113098004

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න