වාරියපොළින් පර්.24 / තෙමහල් නිවසක්

PraGuna විසින් විකිණිමට22 සැප් 1:24 පවවාරියපොළ, කුරුණෑගල

රු 9,500,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


කුරුණෑගල-පුත්තලම ප්‍රධාන මාර්ගයේ, වාරියපොල නගර සීමාවේ, කුරුණෑගල නගරයට විනාඩි 15ක නුදුරින්, නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි පර්.24ක ඉඩමේ ඉදිවූ කාමර 7, සාල 3 , කෑම කාමරය, පැන්ට්‍රිය සහිත මුළුතැන්ගෙය, ඇතුලත නාන කාමර 2, පිටත් නාන කාමරය, බැල්කනිය, ගරාජය, සැකසූ මිදුල සමග තෙමහල් නිවස ලක්ෂ 95 කට වහාම විකිණේ. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක.


ලිපිනය:
වාරියපොළ
කාමර:
7
නානකාමර:
3
ප්‍රමාණය:
5,000.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
24.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0715678369

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්