වාරියපොල පාදෙණියෙන් නිවසක්

Mr. Ruwan විසින් විකිණිමට 8 සැප් 2:32 පවවාරියපොළ, කුරුණෑගල

රු 5,000,000

කරුණෑගල අනුරාධපුර මාර්ගයේ (මාර්ග අංක 57) වාරියපොල පාදෙණිය නගරය ආසන්නයේ 80% වැඩ නිමකල පදිංචියට සුදුසු අගනා දෙමහල් නිවස විකිනීමට, කුරුණෑගල නගරයට විනාඩි 40 කින් ලගාවිය හැක පදිංචියට සුදුසු නිස්කලංක පරිසරය. පර්චස් 66ක පොල්ඉඩම සමග.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
ඇඹලේ ගොඩ. පාදෙණිය. වාරියපොල
කාමර:
5
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
3,500.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
66.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0714416476

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්