උසස් තත්වයේ සිමෙන්ති

wickramasekara විසින් විකිණිමට31 අගෝ 3:08 පවගාල්ල, ගාල්ල

රු 875

ගිවිස ගත හැකි මිල


පවර් ටෙක්, සවිරු සහ සියලුම වර්ගයේ සිමෙන්ති පහසු මිලට. ප්‍රවාහන පහසුකම්ද ඇත. කෝන්දේසි අදල වේ

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0770590933
 • 0713587399

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න