උසස් පෙළට පසු ? 🇯🇵

Dream World Japan Lanka සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට17 සැප් 4:25 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 17,500

අ:පො:ස: උසස් පෙළ අවසන් කල ඔබගේ ගමන් මග ජපානයේ අධ්‍යාපණය තෙක් ගමන් කල හැක.

අධ්‍යාපණය හදාරන කාලය තුල අර්ධ කාලීන රැකියාවක නිරත විය හැක

ඒ තුලින් ඔබට ලක්ෂ 2.00.000 ත් 2.50.00 (JPY) උපයාගත හැක.

වසර දෙකක ජපන් භාෂා පුහුණුවෙන් පසු විශ්ව විද්‍යාලයකට ‍හෝ තාක්ෂනික විද්‍යාලයකට ඇතුලු වී අධ්‍යාපණය අවසන් කර ජපානය තුල ස්තීර රැකියාවක නිරත විය හැක.

ඔබගේ ජපන් භාෂා පුහුණුවද අප ආයතනය තුල දී හැදෑරිය හැක.

සැප්තැමිබර් අවසානයේ අපගේ ජපන් නියෝජියන් සමිමුක පරීක්ෂණ සදහා පැමිනෙණ බැවින් අදම අප අමතා ඹබගේ ස්තානය වෙන් කරවා ගන්න.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0334545038
 • 0777778478

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Dream World Japan Lanka වෙතින් තවත් දැන්වීම්