උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව

S.K.S Nirmad Samarakoon විසින් විකිණිමට 2 ඔක් 12:35 පෙරවරුකැලණිය, ගම්පහ

රු 7,000

ගිවිසගත හැකි මිල


ඔබට සමතුලිතතාවය ,කාබනික රසායනය හා අකාබනික රසායනය යන පාඩම් රසායන විද්‍යාවේ අපහසුම පාඩම්ද ??ඒ නිසා ඔබට ඔබගේ රසායන විද්‍යාව සදහා A සාමාර්ථයක් ලබාගැනීම සිහිනයක් වී ඇත්ද ??මෙම පාඩම් නිසා ඔබ රසායන විද්‍යාව අසමත් වේවි යයි බියකින් පසු වේද ?තව විභාග ය සාදහා ඇත්තේ ඉතාමත් සුළු කාලයක් පමණි හැකි ඉක්මනින් මා සමග සම්බන්ධ වී ඔබගේ රසායන විද්‍යාව සදහා A සමාර්ථයේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න .තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සදහා විශේෂ වේ .....


අමතර ඉගැන්වීම් වර්ග:
පුද්ගලික ටියුශන් පන්ති
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0728228383

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්