උසස් පෙළ නිමවා ජපන් මග අරඹමු

Dream World Japan Lanka සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට27 අගෝ 7:32 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 17,500

උසස් පෙළ නිම කල ඹබ හට දැන් විදේශ ගතව අධ්‍යාපණය හැදෑරීමට අවස්තාව උදාවී ඇත.

ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපණය ලබමින් අර්ධ කාලීන රැකියාවක නිරත වීමට හැක.
2017 April කණ්ඩායම සඳහා සිසුන් ලියාපදින්චිය ඇරඹුණා.

සුදුසුකමි:
O/L,A/L
වයස 19- 30 අතර වීම.
භාෂා පුහුණුව අප ආයතනය තුලදී සිදුකෙරේ.
භාෂා පුහුණුව අප ආයතනයේ ගුරැවරයකු හා ජපන් ජාතික ගුරැවරියක් යටතේ හැදෑරිය හැක.
එතුලින් ඹබගේ භාෂා දැනුම මැනවින් වර්ධනය කර ගත හැක.
අපගේ නව පන්ති ආරමිභය

සැප්තැමිබර් මස 2 වන දින පෙ: ව: 9.00 ආරමිභකෙරේ.
සහභාගී වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් අදම අප අමතා ලියාපදින්චි වන්න.
භෂා පුහුණුව නිම කරන ඔබට Tokyo,Shizuoka,Gifu,Osaka,Chiba,Fukuoka,Saga, යන නගර වල අප නියෝජනය කරන පාසැලකට ඇතුලතු විය හැක.

JLPL , NAT N5 සමත් සිසුන් හට මාස 6 ක පාසැල් ගාස්තු ගෙවා ඇතුල් විය හැක.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0334545038
 • 0777778478

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Dream World Japan Lanka වෙතින් තවත් දැන්වීම්