උසස් පෙල ගිණුම්කරණය හා ආර්ථික විද්‍යාව

Prasad kaluarachchi විසින් විකිණිමට 7 සැප් 2:16 පවනුවර, නුවර

රු 6,000

ගිවිසගත හැකි මිල


මහනුවර ප්‍රදේශයේ වෘත්තීය අධ්‍යාපන ආයතනයක දේශකවරයෙක් විසින් මෙහෙයවන ඉහත විෂයන් සදහා වූ පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව....2017 ........සහ සිද්ධාන්ත 2018......කණ්ඩායම් හා පුද්ගලික පංති.....

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අමතර ඉගැන්වීම් වර්ග:
පුද්ගලික ටියුශන් පන්ති
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0717204717
 • 0772020148

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්