උසස් අධ්‍යාපණය ඔසකා ජපානය

Dream World Japan Lanka සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට29 ඔක් 9:53 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 17,500

2017 වර්ෂය April & July intake සඳහා සිසුන් ලියාපදින්චිය ඇරඹුනා.

ඔබගේ උසස් පෙළ අවසන් වූ සැනින් ඔබගේ ජපන් භාෂා පාඨමාලාවට ඇතුලත් විය හැක.

ජපානයේ උසස් අධ්යාපණය ලබමින් අර්ධ කාලීන රැකියාවක නිරත වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නෙක්ද?

ලංකාව තුලදීම ඔබට අප ආයතනය තුලින් ජපන් භාෂාව හැදෑරිය හැක.
තවද ජපන් ජාතික ගුරැවරැන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ අධ්‍යාපණය සිදුවෙ.

සදුසුකමි:
1) වසර 13 ක පාසැල් අධ්යාපණය අවසන් කර තිබීම ( උ. පෙළ දක්වා)

2) වයස 19 ත් 30 ත් අතර වීම.
3) JLPT or NAT N5 අත්යාවශ්‍ය නොවෙ.( සමත් සිසුන් හට විශේෂ වරපුසාද හිමිවෙ.)

අදම අප අමතා ඹබගේ ස්ඨානය වෙන්කරවා ගන්න.

Tokyo,Chiba,Shizuoka,Nagoya ,GifuOsaka,Fukuoka,Saga,Okinawa,Kobe යන නගර වල පාසැල් සඳහා ඇතුලත් විය හැක.

ජපන් භාෂා පුහුණුවෙන් පසු විශ්ව විද්යාල හෝ තාක්ෂණික විද්යාල සඳහා ඇතුලත් විය හැක ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සිදුකෙරේ.

එය අවසන් කල ඔබට ජපානයෙහි ස්තීර රැකියාවක නිරත වීමට හැක.

ඔබගේ බලාපොරොත්තු සපල කර ගැනීම සඳහා අදම ලියාපදිංචි වන්න

ඹබගේ සිහිනය සැබෑකර ගන්න වසර 15 ක අත්දැකීමි ඇති අප හා අත්වැල් බැඳගන්න.

නව පන්ති ආරමිභය
30/10/2016 ප: ව: 2.00 සිට


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0334545038
 • 0777778478
 • 0718123378

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Dream World Japan Lanka වෙතින් තවත් දැන්වීම්