උඩරට ආභරණ කට්ටල‍යක්

SUNAD Pvt Ltd විසින් විකිණිමට14 සැප් 2:29 පවකොළඹ 3, කොළඹ

රු 75,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


උඩරට ආභරණ කට්ටලයක් විකිණීමට. අත්පිට මුදලට ගැනීමේදී විශේෂ වට්ටම් සහිතයි. පහත සදහන් වන්නේ කට්ටලයේ අත්පිට මුදල පමණි. වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0766978601
 • 0719476067

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න