තුන්අඳහේන ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Manjula විසින් විකිණිමට26 ඔක් 12:58 පවකඩුවෙල, කොළඹ

රු 7,500,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


මාලබේ නගරයට විනාඩි 5 කින් ලගාවිය හැක. අතුරුගිරිය නගරයට හා අධිවේගී පිවිසුම් මාර්ග (කොතලාවල හා අතුරුගිරිය )වලට ඉතා ආසන්නය.කඩුවෙල මහ නගර සභාවේ අනුමැතිය සහිත ඉඩමකි.


ලිපිනය:
කොරතොට තුන්අඳහේන දෙනවක මාවත
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
30.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0716013121

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්