ටුවරිස් ගෙස්ට් හවුස් ව්‍යාපාරය

Hasitha විසින් විකිණිමට 4 ඔක් 11:49 පෙරවරුකැකිරාව, අනුරාධපුර

රු 9,000,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


දැනට පවත්වාගෙන යනු ලබන A9 මාර්ගයේ කැකිරාව නගරයට ආසන්නයේ
ලංකා සංචාරක මණ්ඩලයේ "බී" ශේණියේ අනුමැතිය ලත් බලපත්‍ර ඇති
A/c, non A/C කාමර 7කින් යුත්,
සුරාබදු බලපත්‍ර 7/8 ක්‍රියාත්මක වන,
අංග සම්පූර්ණ ටුවරිස් ගෙස්ට් හවුස් ව්‍යාපාරය සියළුම භාණ්ඩ සමග
වහාම විකිණීමට ඇත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712749138

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න