ටර්බෝ චාජර් යන්ත්‍රය විකිණීමට ඇත .

manjula විසින් විකිණිමට19 ඔක් 11:15 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

රු 55,000

කෙටි කලක් පාවිචචි කරන ලද අලුත් පෙනුමක් ඇති ටර්බෝ චාජර් යන්ත්‍රය මුදල් හදිස්සියකට ඉතාමත් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත .


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
උපකරණ වර්ගය:
ශරීර සුවතා
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0771189751

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න