ටියුෂන් පන්ති ( tuition classes )

fathima විසින් විකිණිමට13 ඔක් 3:28 පවවැල්ලම්පිටිය, කොළඹ

රු 500

පෙරපාසල් ලමුන්ගෙ සිට 6 ශ්‍රෙනිය සිසුන් දක්වා සියලුම විශයන් සඳහා පන්ති පවත්වනු ලැබේ . ( සිංහල ඉංග්‍රීසි කියවීම ට හුරු කෙරේ . මුල සිට සරලව ඉගැන්වීම් සිදු කරන්නෙමු .)
Tuition classes available for pre grade to grade 6 students. ( train to reading sinhala and english.start Basic activities to hard)


අමතර ඉගැන්වීම් වර්ග:
පුද්ගලික ටියුශන් පන්ති
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0755046207

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්