ත්‍රීරෝද රථ

Chamara Sampath විසින් විකිණිමට 3 දෙසැ 3:36 පවඇල්පිටිය, ගාල්ල

රු 220,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


හොඳම තත්ත්වයෙන් තිබේ කිසිදු අවුලක් නෑ උඩ පැටල් කරලා ඇලොවිල්
තනි පවිච්ව්ය ටයර් තුනම අලුත්
ෆිනෑන්ස් නෑ


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777789136
 • 0702234449

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න