ත්‍රී රෝද රථය

එම්.ඒ.කේ.මල්ලවආරච්චි විසින් විකිණිමට28 සැප් 9:16 පෙරවරුබින්ගිරිය, කුරුණෑගල

රු 250,000

ත්‍රී රෝද රථයක් විකිණිමේ මිල රු.250000/-
බජාජ් ත්‍රී රෝද රථයක්
AAO-1905


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
  • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
  • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

  • අසාමාන්‍ය මිල
    -අමතර ගෙවීම
    අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
    -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න