ත්‍රී රොද රථ

කීර්ති විසින් විකිණිමට 9 ඔක් 11:53 පෙරවරුකිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ

රු 650,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


Bajaj RE Sport වර්ගයේ නවතම ත්‍රී රොද රථයක් නිශ්පාදනා ගාර තත්වයෙ පවතී නිශ්පාදිත අයතනයෙන් රෙද්ද ගසා නිම කර ඇත


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775444961

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්