තම්මැට්ටම

krishan විසින් විකිණිමට23 ඔක් 12:15 පෙරවරුනිට්ටඹුව, ගම්පහ

රු 5,800

ගිවිසගත හැකි මිල


මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ...ඔබගේ සාදාරණ වටිනාකමට විකුණනු ලැබේ...

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
උපකරණ වර්ගය:
ශුෂිර භාන්ඞ
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712115093

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න