තේක්ක දොර 03 අල්මාරිය.

ශ්‍රීමාල් ෆර්නිචර් විසින් විකිණිමට13 ඔක් 1:44 පෙරවරුබෙලිඅත්ත, හම්බන්තොට

රු 65,000

ගිවිසගත හැකි මිල


දිර්ඝ කාලින වගකිමක් සහිතව ලබාගත හැක. ගෘහ භණ්ඩ ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගත හැක.ලිපිනය.ශ්‍රීමාල් ෆර්නිචර්,M.P.රණසිංහ,කරමැටිය.(කටුවන)


අන්දම:
අලුත්
ගෘහ භාණ්ඩ වර්ග:
නිදන කාමර භාණ්ඩ / ඇදන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0711975517

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න