තේ පැල

gamini gunarathna විසින් විකිණිමට22 නොවැ 6:23 පවපැල්මඩුල්ල, රත්නපුර

රු 15

ගිවිස ගත හැකි මිල


26 වර්ගයේ මාස 10ක් වයසැති පැල


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776741150
 • 0723220891

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න