සුපර් බේස් Headphone

කවිශ්ක විසින් විකිණිමට 2 ඔක් 3:52 පවඅකුරැස්ස, මාතර

රු 2,500

ගිවිසගත හැකි මිල


සුපිරි තත්වයෙ අත සුපර් බේස් පට රතු සහ කලු මෛක්‍රපොනයක්ද අත

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
භාණ්ඩ වර්ගය:
හෙඩ්ෆොන්ස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0771894066

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්