සුනඛයින් පුහුණු කිරිම .

kumara විසින් විකිණිමට24 සැප් 2:47 පවජා-එල, ගම්පහ

රු 1,500

ඔබගේ අවශ්‍ය තාවය පරිදි ඔබගේ සුනඛයා පුහුණු කරනු ලබයි .කිකරැකම පුහුණු කිරිම .ආරක්ෂක සුනඛයකු පුහුණු කිරිම .මෙම සැම සෙවයක්ම ඔබගෙ නිවසට පැමින සිදුකර දෙනු ලබයි .අමතන්න (කුමාර).................

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


සත්ව වර්ගය:
බල්ලන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0771064418

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්