සුනඛ කුඩුවක්

Sadesh විසින් විකිණිමට15 ඔක් 2:45 පවමොරටුව, කොළඹ

රු 50,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


අඩි 8ක් දිග
අඩි 4ක් පලල
අඩි 5ක් උස
ගැල්වනයිස් 3/4 බට වලින් සාදාය
ගලවා සවිකර හැකි කුඩුවකි


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0702868828
 • 0345729213

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්