සුළු ආයෝජනයකින් වැල් දොඩම් වගාවක්

Green Agro Farm-Kandy සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට26 ඔක් 9:26 පෙරවරුකළුතර, කළුතර

රු 200

ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව ''ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම්'' වන අප ආයතනය මගින් ව්යප්ත කරනු ලබන මෙම වැල් දොඩම් වගා ව්යපෘතිය සමග දැන් ඔබට සම්බන්ද විය හැකිය.
වැල් දොඩම් වගාව සුළු ආයෝජනයකින් ඔබට ආරම්භ කල හැකි අතර කෙටි කාලයකින් අස්වනු ලැබිමටද පුළුවන.
තෙත් කලාපය සදහා වඩාත් සුදුසු වගාවක් වන අතර වියළි කලාපය තුලද හොදින් ජල සම්පාදනය කරමින් වැල් දොඩම් වගාව සිදුකල හැක.

* වගාව සදහා වන පාоශු පරීක්ෂණය
*කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශිත උසස් තත්වයේ ප්රභේදයන්ගෙන් පැළ .
*වගාවට අවශ්ය වන සියළුම කෘෂි උපදේශන සේවාවන්
*ඔබට වගාවට අවශ්ය පැල ශේත්රයටම සපයා දීම
*පැල සදහා ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව/ ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම් මගින් වගකීමක් දරනු ලැබේ.
*ඔබගේ අස්වැන්න අප විසින්ම මිලදී ගනු ලැබේ.
*සියලුම කෘෂි උපදේශන, කෘෂිකාර්මික මෙවලම් හා අනෙකුත් සේවාවන් සියල්ල කෘෂීකාර්මික ආයතනයේ නිර්දේශය මත සිදුකෙරේ.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0813122962
 • 0702020209

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න