සුඛයින් පුහුනු කිරිම සදහා

kumara විසින් විකිණිමට17 සැප් 3:04 පවරාගම, ගම්පහ

රු 1,500

ගිවිසගත හැකි මිල


ඹබගේ අවශ්‍ය තාවය අනුව ඔබෙ සුනඛයා පුහුණු කරගැනිමට හැක.අප සමග සම්බන්ධ වන්න.කීකරැ කම පුහුණුව /අාරක්ෂක සුනඛයකු පුහුණු කිරිම/සුනඛයින් පිරිසිදු කිරිම/මෙම සියලුම සෙවයන් ‍ඔබගේ නිවසට පැමින සිදුකර දෙනු ලබයි .කොළඹ අවට අමතන්න............... ...... ..... ..... ..... .... ......

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


සත්ව වර්ගය:
බල්ලන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0771064418

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්