ස්ටුවර්ඩ් - ශ්‍රී ලංකා

VDR Company සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත 2 දෙසැ 10:22 පෙරවරුකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

# තනතුර : ස්ටුවර්ඩ් - ශ්‍රී ලංකා
====================

අපගේ A ශේණියේ සංචාරක මණ්ඩලෙය් හෝටලයක් සදහා, පුහුණු/නුපුහුණු ස්ටුවර්ඩ්ලා ඉක්මණින් අවශ්‍යය වී අැත.

# ප්‍රතිලාභ :

• කෑම නවාතැන් සැපෙය්,
• 35000/- වැඩි වැටුපක්,
• පුහුණුව අවශ්‍යය නොවේ
• වයස 18-55 ත් අතර
• මාස 3න් පසු වැටුප් වැඩිවීමක්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


වැටුප:
රු 34,995 මසකට
කර්මාන්ත:
හෝටලය / සත්කාර / සංචාරක ව්‍යාපාර
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0757422422

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
VDR Company

Jobs for you


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

VDR Company වෙතින් තවත් දැන්වීම්