ෂෙල් කටු මීටර් බොඩ් එක්ක් අවශ්‍යය්.

lahiru rukshan විසින් අවශ්‍යව ඇත26 ඔක් 8:15 පෙරවරුහොරණ, කළුතර


Shell model katu meater bord ekak awashyawa atha katha karanna lahiru...
ෂෙල් මොඩල් කටු මීටරි බෝඩ් එකක් අවශ්‍යය් අමත්න්න ලහිරු


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0710960499

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න