සමිමුක පරීක්ෂණ Shizuoka පාසැල

Dream World Japan Lanka සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට31 අගෝ 11:27 පෙරවරුගම්පහ, ගම්පහ

රු 1,030

උසස් පෙල අවසන් කල ජපන් භාෂා NAT-N5 or JLPT සමත් වී සිටින්නෙක්ද?

Shizuoka නගරයේ අප නියෝජනය කරන ජපන් භාෂා පුහුණු පාසැලේ නියෝජිත වරයා සැප්තැමිබර් මස 3 වන සෙනසුරාදා දින පෙ.ව. 10.00 සිට සමිමුක පරීක්ෂණ පැවැත් වෙ.

N-5 සමත් වී සිටින සිසුන් හට එදින සහභාගි විය හැක.

ඔබට සය මසක පාසැල් ගාස්තු ගෙවා ඇතුලත් විය හැක.

මෙම පාසැලේ එකම නියෝජිත වරයා Dream World Japan Lanka Cultural Centre වන අප බැවින් මෙම පහසුකමි අප ආයතනය හා සමිබන්ද වී ලබාගත හැක.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0334545038
 • 0777778478

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න