ස්ලැබි දැමීම

sahana construction තහවුරු කළ විසින් විකිණිමට13 ඔක් 6:09 පවපානදුර, කළුතර

රු 575

ඔබගේ කොන්ක්‍රීට් ස්ලබි එක අපගේ ප්ලයිවුඩි බෝඩි සැටලිම සහ අමුද්‍රව්‍ය සමග පමණක් කොන්ක්‍රිට් කරදීම සදහා විමසන්න.ස්ලබි වර්ග අඩි 1ක් රැ. 575 සිට, බීමි දික් අඩි 1ක් රැ. 950 සිට, පඩිපෙලකක් ගැසීමට රැ.85000 සිට.


සේවා වර්ගය:
ඉදිකිරිම්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0726268463
 • 0773505562

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්