සියලු ම විෂයයන් AL/OL දක්වා

Ravi විසින් විකිණිමට 2 ඔක් 3:11 පවකෝට්ටේ, කොළඹ

රු 1,000

සියලු ම විෂයයන් AL/OL දක්වා
පළපුරුදු උපාධිධාරී ගුරුවරුන් නිවසට පැමිණේ.
අධ්‍යාපනික CD , DVD නොමිලේ
විද්‍යා හා ICT ප්‍රායෝගික පංති
Like us on Facebook - Edlink Educational Services
Follow us on Twitter


අමතර ඉගැන්වීම් වර්ග:
පුද්ගලික ටියුශන් පන්ති
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0714497795

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්