සිව්ලිම්

jude විසින් විකිණිමට27 සැප් 1:48 පවකළුතර, කළුතර


වර්ග අඩිය රු. 130 සිට ඕනෑම විලාසිතාවකට ඕනෑම වර්ණයකින් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඔබේ නිවසේ කඩකාමරයේ කාර්යාලයේ කර්මාන්තශාලාවේ සිව්ලිම් ගසනු ලැබේ. පානදුර කළුතර මතුගම අවට ඕනෑම ස්ථානයක ප්‍රවාහන කුලියක් නොමැතිව සියලුම අමුද්‍රව්‍ය අප විසින් යොදා ඉහලම ප්‍රමිතියකින් සවි කර දෙනු ලැබේ. අධික උෂ්ණත්වයක් ඇති නිවාස සදහාද සිවිලිම් වර්ග අප සතු වේ.


සේවා වර්ගය:
සාමාන්‍ය
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0752044509
 • 0728187509
 • 0702691688

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න