සිවිලිම ගොඩකවෙල

Pubudu විසින් විකිණිමට13 ඔක් 2:56 පවරත්නපුර, රත්නපුර

රු 145

ගිවිස ගත හැකි මිල


කලාත්මක නිවසක් සඳහා,
ඔබත් අදම ගොඩකවෙල සිවිලිම ප්‍රදර්ශණාගාරයට පියනගන්න.

සිවිලිම සඳහා (i panel sheets, 2'×2' sheet)
බිත්ති සඳහා(ico tiles)


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776495008
 • 0457201305

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න