සිසිල් ශීතකරණයක්

Gayan tharuke විසින් විකිණිමට23 ඔක් 8:22 පවමැදිරිගිරිය, පොලොන්නරුව

රු 40,000

සිසිල් වර්ගයේ දොර 2 ශීතකරණයක් විකිණීමට ඇත, වසර 3ක කාලයක් පාවිච්චියට ගෙන ඇත. හොඳම තත්වයක පවතී.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
භාණ්ඩ වර්ගය:
ශීතකරණ / අධිශීතකරණ
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0273273780

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න