සිංහල ඉංග්‍රීසි ටයිප්රයිටර්

Ranjith Lakshman විසින් විකිණිමට27 නොවැ 1:33 පවනුවර, නුවර

රු 10,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


සිංහල,ඉංග්‍රීසි ටයිප්රයිටර්ස්.
රෝනියෝ මුද්‍රණ.
ටයිප්රයිටර් සහ රෝනියෝ මුද්‍රණ යාන්ත්‍ර අමතර කොටස්.
100% හොදතත්වයේ ඇති ටයිප්රයිටර්.
සර්විස් කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම.
නො,182 කොටුගොඩැල්ල වීදිය මහානුවර.
ශාන්ත අන්තෝනි දෙව්මැදුර ඉදිරිපිට


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773167399

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න