සිංගප්පූරු සවාරි

Asiru Perera විසින් විකිණිමට19 නොවැ 9:06 පෙරවරුකොළඹ 7, කොළඹ

රු 100,000

ගිවිසගත හැකි මිල


ගුවන් ප්‍රවේශපත්, ගමනාගමන, හෝටල්, ආහාර ඇතුළු සියලු පහසුකම් සහිතව සිංගප්පූරුවට දින 5 ක අගනා සවාරියක්. සිංගප්පූරුවෙහි අති සියලු සංචාරක ස්ථාන නැරඹීමට හැක.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
අලුත්
භාණ්ඩ වර්ග:
සංචාර
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න
 • ikman විසින් අදාළ භාණ්ඩය ගෙනවිත් භාරදෙනු ඇත.

 • ඔබ තෘප්තිමත් නම් පමණක් මුදල් ගෙවිය හැක.

ගැටලුවක් තිබෙනවාද?
0779388379
0767611174

 

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

Buy Now යනු මේ භාණ්ඩය මිලදීගැනීමට ඇති සුරක්ෂිතම ක්‍රමයයි.
 • නාඳුනන අය හමුවීමට යාමට අවශ්‍ය නොවේ
 • සොරකම්, වංචාවලට ඉඩ නැත

හමුවීමට අවශ්‍යම බව කියන හෝ කලින් මුදල් ඉල්ලන විකුණුම්කරුවන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන්න. නොපමාව ඔවුන් ගැන අපට පැමිණිලි කරන්න!

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

 • ikman විසින් අදාළ භාණ්ඩය ගෙනවිත් භාරදෙනු ඇත.

 • ඔබ තෘප්තිමත් නම් පමණක් මුදල් ගෙවිය හැක.

ගැටලුවක් තිබෙනවාද?

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න