ශිෂ්‍යත්ව පන්ති 2,3,4,5

rasodini jayasooriya විසින් විකිණිමට21 සැප් 9:39 පෙරවරුගාල්ල, ගාල්ල

රු 1,000

ගිවිසගත හැකි මිල


2 - 5 වසර සඳහා ගණිතය, පරිසරය, සිංහල
ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා සමග


අමතර ඉගැන්වීම් වර්ග:
ටියුශන් පන්ති
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712054963

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න