රියදුරු පුහුනුවක්

priyantha විසින් අවශ්‍යව ඇත 4 ඔක් 9:40 පෙරවරුකුරුණෑගල, කුරුණෑගල


මාහට බරවාහන රියදුරු බලපත්‍ර ඇත නමුත් හොදහැටි රිය පැදවීමට අත හුරු නැත වැඩිදුර රියදුරු පුහුනුවක් ලබාගැනීමට අවශ්‍යයි ගෝල වැඩක්කල හැක මා දැනට thriweel පදවන කෙනෙක් හොද පුහුණුවක් ලබාදෙන්නේනම් මුදලක්ද ගෙවිය හැක.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0778123339

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න