රියදුරන් - ශ්‍රී ලංකා

සහස්මා ඉන්ස්ටිස් තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත27 සැප් 12:52 පවකුණ්ඩසාලේ, නුවර

සහස්මා ඉන්ස්ටිස්

# තනතුර -

නවතම හදුන්කූරු කර්මාන්තශාලාව සදහා රියදුරන් බදවා ගනු ලැබේ.
සිත්ගන්නාසුළු වැටුප්..

දිගන / කුණ්ඩසාලේ / මැණික්හින්න අවටිින් විෙශ්ෂයි

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


වැටුප:
රු 15,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
ගමනාගමනය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0814980166

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්