රිකිල්ලගස්කඩ අවටින් ඉඩමක් අවශ්‍යයි

Dulanga විසින් අවශ්‍යව ඇත20 නොවැ 9:59 පෙරවරුනුවර එලිය, නුවරඑලිය


හැකි ඉක්මනින් රිකිල්ලගස්කඩ අවටින් නිවසක් /ඉඩමක් අවශ්‍යය.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0710420669

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්