රාත්‍රී මුර භාර පරීක්ෂක

Raffles Restaurant තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත 5 දෙසැ 10:31 පෙරවරුනුගේගොඩ, කොළඹ

# රැකියා තනතුර : රාත්‍රී මුර භාර පරීක්ෂක - (Night Supervisors)
=======================

බියගම කලාපය තුළ පිහිටි රැෆල්ස් ආයතනය විසින් පාලනය කරණු ලබන MAS ආපන ශාලාවෙහි Night Supervisors තනතුර සදහා අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

# සුදුසුකම්-
• වයස අවු. 25-55 අතර වීම.
• අවම වසර 2ක පළ පුරුද්ද.
• බියගම අවට ප%දේශය තුළ පදිoචිව සිටින අය සදහා ප%මුඛත්වය දෙනු ලැබේ.
• මනා කැපවීමකින් සේවය කල හැකි උත්සහාවන්ත අයෙකු විය යුතුය.
• ආහාර පාන සහ නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ • ඉහල වැටුප්,
• අතීකාල හා වෙනත් දීමනා

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න. අයදුම්:- නො. 262, කෝට්ටේ පාර, මිරිහාන, නුගේගොඩ.


කර්මාන්ත:
ආරක්ෂාව
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.rafflescolombo.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්