රාෆ්ටින් බෝට්ටු

දිනු විසින් විකිණිමට 8 ඔක් 5:41 පවරත්මලාන, කොළඹ

රු 300,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


කොරියාවෙන් ආනයනය කරන ලද zebec original රාෆ්ටින්ග් බෝට්ටු


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න
Buy Now සමග ඩිලිවරි ඉක්මණින්!

අප අමතන්න

 • 0779724746

 

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

Buy Now යනු මේ භාණ්ඩය මිලදීගැනීමට ඇති සුරක්ෂිතම ක්‍රමයයි.
 • නාඳුනන අය හමුවීමට යාමට අවශ්‍ය නොවේ
 • සොරකම්, වංචාවලට ඉඩ නැත

හමුවීමට අවශ්‍යම බව කියන හෝ කලින් මුදල් ඉල්ලන විකුණුම්කරුවන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන්න. නොපමාව ඔවුන් ගැන අපට පැමිණිලි කරන්න!

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

Buy Now සමග ඩිලිවරි ඉක්මණින්!
Buy Now ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?
 • Buy Now ක්ලික් කර ඔබේ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න.

 • ikman.lk වෙතින් ඔබේ නිවසටම

 • ඔබ තෘප්තිමත් නම් ඔබට භාණ්ඩය මිලදීගත හැකියි.මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න