පුජා භාණ්ඩ පළිගැන්විමට සකසන නෙලුමි මල්

නිශාන්ත විසින් විකිණිමට28 අගෝ 10:38 පෙරවරුඇඹිලිපිටිය, රත්නපුර


අටපිරිකර පුජා කිරිමට සහ අනෙකුත් ජුජා භාණ්ඩ පිළිගැන්විම සදහා අලංකාරවත් නෙලුමි මල් අප විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබෙි


සේවා වර්ගය:
සාමාන්‍ය
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712373225

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න