පරිසනක මේසය

පද්මසිරි විසින් විකිණිමට21 සැප් 12:57 පවනාවල, කොළඹ

රු 20,000

ගිවිසගත හැකි මිල


කි බෝඩ් ඒක තැබිමට ස්පිකර පින්ටර තබාගැන්මට සහ වෙනත් දේ තබා ගැන්මට රාක්ක රැසක් අැත මේසය නොබිදෙන ගනකම් ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් වලින් සදා අැත අානයනය කරන ලද්දකි


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
ගෘහ භාණ්ඩ වර්ග:
වෙනත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775661032

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්