ප්‍රින්ටර්....HP Original

Gallage විසින් විකිණිමට30 සැප් 12:11 පවරත්නපුර, රත්නපුර

රු 3,000

මිල ගිවිස ගත හැක


මුදල් හදිස්සියක් ඇත.... හොදටම තියනවා.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
භාණ්ඩ වර්ගය:
ප්‍රින්ටරය / ස්කෑනරය
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0714589609
 • 0767394914

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්