පරිගණක උපදේශක

Nisala Nenasala විසින් පළකර ඇත 2 දෙසැ 2:30 පවබින්ගිරිය, කුරුණෑගල

බෝවත්ත රෝයල් නැණසල මධ්‍යස්ථානය සඳහා පුහුණු / නුපුහුණු පරිගණක උපදේශිකාවන් බඳවා ගැනේ.

# තනතුර : පරිගණක උපදේශක
=======================

# සුදුසුකම් :

අ.පො.ස. උසස්පෙළ සහ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය හදාරා ඇති හෝ පරිගණක ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හදාරා ඇති සහ බෝවත්ත බිංගිරියට ආසන්න පදිංචිය ඇති අයට ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

# ප්‍රතිලාභ :

සමාජ ආරක්ෂන විශ්‍රාම වැටුප් සහිතයි. පොහොය සහ ඉරිදා දින නිවාඩු. රාජ්‍ය ආයතන වල වැඩිදුර පුහුණුව. කාර්යක්ෂමතාව මත වැටුප් වර්ධක. වැටුප් සාකච්ඡා කල හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


කර්මාන්ත:
තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.facebook.com/udugama.tissa
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න