පරිගණක ක්‍රියාකාරිනියන්

Sell Fast | Anuradhapura | Didula.com සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත30 නොවැ 10:37 පෙරවරුඅනුරාධපුර, අනුරාධපුර

# තනතුර - පරිගණක ක්‍රියාකාරිනියන්
=========================

අනුරාධපුර පිහිටි කමියුනිකේෂන් එකක් සදහා පරිගණක ක්‍රියාකාරිනියන් සදහා රැකියා ඇබෑර්තු ඇත.

# සුදුසුකම්:

🔵 ලිපි සැකසුම්පත් හා මුද්‍රණ කටයුතු පිළිබද දැනුම,
🔵 මූලික පරිගණක දැනුම
🔵 අනුරාධපුර අවට පදිංචිකරුවන් විශේෂයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


වැටුප:
රු 7,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

ඉල්ලුම් කිරිම සදහා Didula . Com (පුබුදුපුර - කඩ 05) අමතන්න

0713575104

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Anuradhapura | Didula.com

Authorized ikman.lk agent in Anuradhapura


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න